Web Analytics

subsidie wtw systeem

subsidie wtw systeem

Een wtw-installatie (of "waste-to-energy"-centrale) is een type elektriciteitscentrale dat afval verbrandt om elektriciteit op te wekken. Bij de verbranding van afval ontstaan emissies zoals kooldioxide, zwaveldioxide en stikstofoxiden, die kunnen bijdragen tot de luchtverontreiniging. Subsidies voor deze centrales kunnen er echter voor zorgen dat ze voor gemeenten voordeliger zijn dan het storten of verbranden van het afval. Subsidiewtw-systemen worden steeds gebruikelijker in de Verenigde Staten, omdat het land zoekt naar manieren om zijn milieu-impact te verminderen.

subsidie wtw systeem

Link toevoegen

Link toevoegen